רשתות חברתיות
עקבו אחרינו:

תפריט ראשי

מיקומך באתר הוא:

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לפורטל המשפטי לנגישות מבית עמותת נגישות ישראל (ע"ר) (להלן – האתר).

שימו לב! השימוש באתר כפוף לאמור בתנאי השימוש, ומעיד על הסכמה לתנאי השימוש.

תנאי השימוש נערכו בלשון זכר, אך הם מיועדים לגברים ונשים כאחד

זכות השימוש

 1. השימוש באתר חפשי בחלקו ומוגבל בחלקו למנויים בלבד.
 2. השימוש במקומות המוגבלים למנויים בלבד באתר (להלן  – המסכים המוגבלים), מותר אך ורק למי שקיבל הרשאה וסיסמת כניסה מעמותת נגישות ישראל (להלן – המנוי), ומוגבלת לתנאי רמת ההרשאה שרכש המנוי מעמותת נגישות ישראל. המנוי אינו רשאי להרשות שימוש במסכים המוגבלים ו/או במידע שהופק מהמסכים המוגבלים לאחר, בתמורה או שלא בתמורה, ללא הרשאה אחרת בכתב מעמותת נגישות ישראל.
 3.  סיסמת הכניסה שניתנה מעמותת נגישות ישראל היא אישית ואינה ניתנת להעברה, אלא אם ניתנה הרשאה אחרת בכתב מעמותת נגישות ישראל.
 4. המנוי הוא לכתובת משרד אחת/סניף אחד. לכל סניף נוסף יש לרכוש מנוי נפרד.
 5. הכניסה מאפשרת שימוש באתר במשרד מסוים אחד בלבד. בקשה לגלוש באתר למשל בבית או במקומות מזדמנים אחרים נתונה לשיקול דעת האתר. אנא פנו בנושא זה להנהלת האתר.
 6. השימוש באתר מוגבל למטרות אקדמיות ומתן שירותי יעוץ משפטיים, והוא אסור לכל מטרה מסחרית אחרת, כגון יצירת מאגרים משפטיים, אלקטרוניים, מודפסים או אחרים, מתן שירותי מידע מסחריים וכדו'. כמו כן, המשתמש באתר אינו רשאי להפיץ את המידע המופיע בו, בתפוצה רחבה.
 7. למען הסר ספק יובהר כי דמי המנוי המשולמים לעמותת נגישות ישראל מהווים תשלום בגין ההרשאה להכנס לאתר ולעשות שימוש בו, כמפורט לעיל, ואינם מקנים למנוי זכויות נוספות כלשהן באתר ובתכנים המופיעים בו.
 8. לעמותת נגישות ישראל וגם למנוי, שמורה הזכות לבטל את המנוי בכל עת וללא הסבר. יתרת התשלום תוחזר בהתאם.

זכות יוצרים

זכות היוצרים לגבי האתר והמידע המופיע באתר, לרבות עיצובו והאלמנטים הגרפיים המופיעים בו, שייכת לעמותת נגישות ישראל. למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, בכפוף לתנאי שימוש אלה ולכל דין, ולא לשימוש מסחרי.

קישורים

עמותת נגישות ישראל אינה אחראית לתוכן האתרים שקיימים אליהם קישורים באתר, ולטיב השירות הניתן בהם, והיא לא תישא באחריות כלשהי בקשר לאתרים אלו. אין לראות בקישורים הקיימים באתר המלצה לשימוש בהם והם מצוים באתר לנוחיות המשתמש בלבד.

דואר אלקטרוני

באתר קיימת אפשרות למשלוח דואר אלקטרוני לאתר. לידיעת השולחים, הודעות הדואר האלקטרוני שתגענה אינן חסויות. הן גלויות לעובדי עמותת נגישות ישראל ועשויות להגיע גם לצדדים שלישיים לצורך טיפול בהן.

אחריות

 1. עמותת נגישות ישראל אינה אחראית בצורה כלשהי לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות מכל סוג, במידע שמופיע באתר.
 2. עמותת נגישות ישראל אינה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, הנובע משימוש באתר ו/או בתכניו או הנובע מאי יכולת להשתמש באתר, מכל סיבה שהיא. כמו כן, עמותת נגישות ישראל לא תישא באחריות בגין נזקי תכנה ונזקים אחרים אם יגרמו כתוצאה מהשימוש באתר.
 3. עמותת נגישות ישראל  אינה מתחייבת כלל כי האתר ו/או השימוש בו, עונים או יענו על צורך כלשהו של המשתמש, והיא לא תישא באחריות להתאמת המידע לצרכי המשתמש.
 4. אין לעשות שימוש במידע באתר ללא הפעלת שיקול דעת מקצועי ובלא בדיקה של המידע. המידע באתר מועדכן נכון לתאריך שבו הועלה התוכן המשפטי ואינו מהווה בשום מקרה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ועדכני של עורך דין. כל הסתמכות משפטית על המידע באתר הינה באחריות הגולש והאתר לא יישא באחריות כלשהי בגין כל טענה או נזק משפטי שייגרם בשל הסתמכות זו.
 5. החוקים, התקנות והתקנים מופיעים באתר זה מתעדכנים מעת לעת . במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון. בעניין פרסומים בתחום החקיקה המופיעים באתר-על-פי דין הנוסח המחייב של דברי החיקוק הינו הנוסח המתפרסם ברשומות בלבד .
 6. כל שינוי של קובץ ה WORD שייעשה על ידי המשתמש או כל גורם אחר, הינו על אחריותו בלבד.