רשתות חברתיות
עקבו אחרינו:

תפריט ראשי

מיקומך באתר הוא:

חקיקה

החוקים, התקנות והתקנים מופיעים באתר זה מתעדכנים מעת לעת. במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון. בעניין פרסומים בתחום החקיקה המופיעים באתר-על-פי דין הנוסח המחייב של דברי החיקוק הינו הנוסח המתפרסם ברשומות בלבד.

כמו כן כל שינוי של קובץ ה WORD שייעשה על ידי המשתמש או כל גורם אחר, הינו על אחריותו בלבד.

דברי החקיקה, התקנות והתקנים לקוחים מאתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים.

חוקים ותקנות

תקנים

הוראות נציב