רשתות חברתיות
עקבו אחרינו:

רכיב חיפוש באתר

תפריט ראשי

הרשמה לאתר

תנאי הצטרפות
  1. ידוע לי כי סיסמת הכניסה למאגר היא אישית, ואינה ניתנת להעברה, אלא בכפוף להסכמה בכתב של עמותת נגישות ישראל (ע"ר), וכי כל פעילות המתבצעת תחת סיסמת הכניסה שנקבעה לי היא באחריותי הבלעדית.
  2. המנוי הוא לכתובת משרד/סניף אחד. לכל סניף נוסף יש לרכוש מנוי בנפרד.
  3. ג. סיסמת הכניסה מאפשרת שימוש באתר במשרד מסוים אחד בלבד. בקשה לגלוש באתר למשל בבית או במקומות מזדמנים אחרים נתונה לשיקול דעת האתר. אנא פנו בנושא זה להנהלת האתר.
  4. לעמותת נגישות ישראל (ע"ר) וגם למנוי שמורה הזכות לבטל את המנוי בכל עת וללא הסבר. יתרת התשלום תוחזר בהתאם.
  5. אני מצהיר בזאת כי כל הנתונים בטופס הרשמה זה נכונים.
  6. קראתי את תנאי השימוש המופיעים בדף הבית של האתר, ואני מקבלם.

* עמותת נגישות ישראל (ע"ר) שומרת את הזכות לשנות את מחירי האתר מעת לעת.

תודה על הצטרפותך לפורטל המשפטי לנגישות מבית עמותת נגישות ישראל

רישום משתמש חדש


בחר/י באחת מן האפשרויות הבאות: